Sejarah Tempe, Makanan Asli Indonesia yang Mendunia「Malaysia Online Gambling Company」

  • 时间:
  • 浏览:0

MMMalaysia Online Gambling Companyalaysia Online Gambling Companyalaysia Online Gambling Companyfood SMalaysia Online Gambling CompanyMalaysia Online Gambling Companytory

Food Story

Tempe dahulu identik sebagai simbol kemiskinan, perlahan citranya naik dan jadi superfood yang terkenal di dunia. Simak sejarah tempe.

Tempe mendunia sudah sejak lama, tidak di masa sekarang. Kapan tepatnya tempe terkenal sampai ke luar negeri?

Food Story

12/09/2020, 21:12 WIB

Asal-usul tempe yang akan diajukan jadi warisan budaya dunia UNESCO.

12/09/2020, 19:03 WIB

24/05/2021, 20:02 WIB